Simon Chandler

Partner

Mae Simon yn bartner yn y cwmni. Fe dderbyniwyd Simon yn gyfreithiwr ym 1988 ac mae e wedi arbenigo mewn trawsgludo masnachol (gan gynnwys datblygu tir), er ei fod e'n darparu cyngor a chymorth ym maes cwmniau a masnach hefyd (ymysg gwasanaethau cyfreithiol eraill).

Yn ychwanegol, mae Simon yn siarad Almaeneg a Chymraeg, mae e'n aelod o Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion ac mae ganddo Dystysgrif Gyfieithu gan y sefydliad hwnnw (o'r Almaeneg i'r Saesneg).

Mae Simon yn briod gydag un mab sydd bellach yn oedolyn, ac mae e'n mwynhau cerddoriaeth, dramâu a llenyddiaeth yn ei amser hamdden ac yn gefnogwr ymroddedig i'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.

Read in English Ebostiwch Simon Chandler