Simon Chandler

Partner

Mae Simon yn bartner yn y cwmni. Fe dderbyniwyd Simon yn gyfreithiwr ym 1988 ac mae wedi arbenigo mewn trawsgludo masnachol (gan gynnwys datblygu tir), er ei fod yn darparu cyngor a chymorth ym maes masnach hefyd (ymysg gwasanaethau cyfreithiol eraill).

Yn ychwanegol, mae Simon yn siarad Cymraeg ac Almaeneg, mae'n aelod o Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion ac mae ganddo Dystysgrif Gyfieithu gan y sefydliad hwnnw (o'r Almaeneg i'r Saesneg).

Mae Simon yn briod gydag un mab sydd bellach yn oedolyn, ac mae hefyd yn awdur, yn golofnydd ac yn englynwr.

Read in English Ebostiwch Simon Chandler